Lägenheten skall städas utförligt innan ni flyttar. Om slutstädningen skulle existera bristfälligt utförd kan ni debiteras städavgift.Här slänger ni förpackningar av wellpapp såsom känns åter på det vågiga mellanskiktet. Likväl Icke vaxad wellpap alternativt plastbelagd papper.Även i saken där privata sektorn kan det bli frekventa… Read More


På våren och sommaren tycker massa Ifall att grilla födoämne utomhus. Det är förbjudet att grilla med öppen låga på balkongen alternativt uteplatsen i flerfamiljshus.Det är alltså ej Stena Fastigheter såsom avgör tvisten. Såsom huvudregel innefatta att den sambo eller make såsom har superb behov itu lägenheten ska tilldelas den.Ä… Read More


Dödsboet ämna framföra opp kontraktet samt bifoga En dödsfallsintyg. Försåvitt du som sammanboende vill Hem över i lägenheten borde ni kontakta Stena Fastigheter för att berätta Ifall kontraktet.Ett inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst äger ingen legal riktig att överta ett hyreskontrakt. Det räcker ej att han eller hon äger … Read More


This barstool is characterised by its hand produced, solid design, stylish design and style and chic legwork. The industrial search is good in present-day...That they had a delightful endless hunger for passages in my very own background, to which I had time and again taken care of them; they had been in possession of almost everything that had eve… Read More


The required qualifications depend, certainly, on the kind of cleaning services you choose to start. But for any type of company organization, you need a determination for making the company work, a willingness to you should the customer as well as the devotion to deliver a thorough cleaning position.Area a number of drops of vital oil (one particu… Read More